skip to Main Content

El departament de Dret Públic i Administratiu està encapçalat per l’advocat Lluís Martí, que disposa d’amplis coneixements i experiència professional en matèria de Medi Ambient, tant en activitats subjectes a intervenció ambiental, com en supòsits d’aigües, gestió de residus, espais naturals i atmosfera, Urbanisme, Expropiació Forçosa, Sancions, Règim Local, Funció Pública i, amb caràcter específic, Dret Processal Contenciós-Administratiu, per a la representació i defensa en seu judicial en tots els assumptes que hagin exhaurit la via administrativa, com a àmbits més destacats en la branca de Dret Administratiu.

Té una experiència professional contrastada en la negociació i resolució de conflictes amb les administracions públiques local, autonòmica i estatal. Així mateix, és funcionari de carrera en excedència del Cos Superior d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya (1.993-2.008), havent ocupat, entre d’altres, els següents llocs de treball: assessor jurídic del Departament de Medi Ambient, Responsable d’Assistència Jurídica Local al Departament de Governació i Administracions Públiques, Secretari del Jurat d’Expropiació Forçosa i Advocat del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), Magíster en Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Postgrau en Dret Immobiliari i Urbanístic per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Diplomat en Estudis Avançats en el Programa de Doctorat d’Instruments d’Anàlisi del Dret per la Universitat de Girona (UdG). Des de 1998 és Professor de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, formador intern de l’Àrea de Dret Administratiu i des de 2005 Professor Associat de l’Àrea Dret Administratiu de la Universitat de Girona (UdG), a banda d’haver participat com docent en un gran nombre de Màsters, Postgraus, Seminaris i Jornades en matèria mediambiental i urbanística, tant en l’àmbit universitari com en l’àmbit de les Administracions Públiques.

La seva àmplia i dilatada experiència professional garanteix un coneixement profund de la branca del Dret en la que intervé, així com un assessorament responsable i de qualitat.

Back To Top