skip to Main Content

Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona (1998). Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona (2000). Màster en Dret Laboral i Seguretat Social IDEC-Universitat Pompeu Fabra (2005).

Quant a la seva activitat professional com a advocada, durant més de 14 anys ha format part d’un bufet d’advocats de reconegut prestigi com a advocada laboralista, assessorant a empreses en multitud d’aspectes jurídics, com ara acomiadaments disciplinaris, accidents de treball, litigis laborals i actuacions davant la Inspecció de Treball. Està especialitzada en l’aplicació de mesures de reorganització de plantilla, com ara modificacions substancials de condicions de treball, mobilitat geogràfica, acomiadaments col·lectius i suspensions de contracte. Ha participat com a ponent en Congressos Internacionals de Recursos Humans, en jornades organitzades per diferents associacions empresarials i en la publicació d’articles jurídics.

Back To Top