skip to Main Content

Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona amb nota, va realitzar l’últim any de la carrera adherida a un programa d’intercanvi d’estudiants, la qual cosa li ha permès obtenir una visió global del Dret. Després de finalitzar els seus estudis universitaris va estar fent oposicions diversos anys per accedir al Cos de Lletrats de l’Administració de Justícia, el que li ha proporcionat una visió molt àmplia del dret substantiu i en especial, del dret processal. Posteriorment va cursar el Màster de l’Advocacia a la Universitat de Girona, compaginant-ho amb el perfeccionament d’un alt nivell de la llengua anglesa, sent actualment advocada processalista a IURIS GIRONA dins de l’àrea civil i de l’àrea penal.

Back To Top