skip to Main Content

Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona, s’ha especialitzat en matèria de Protecció de Dades, Dret Bancari, Responsabilitat Civil i Dret Matrimonial, amb una gran experiència en la pràctica judicial ens els àmbits del Procediment Civil i Mercantil.
Durant més de set (7) anys ha format part d’un bufet de Girona com advocat especialitzat en la intervenció i representació de particulars i empreses en l’àmbit civil i mercantil, assessorant tant en fase de negociació i de contractes com en Procediments Judicials.

Ha realitzat nombrosos cursos de formació i especialització amb l’objectiu de poder oferir al client, ja sigui empresa o particular, un servei integral i de professionalitat. Entre la formació més recent que cal destacar es troba: Càlcul dels Interessos de la Clàusula Terra impartit pel CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEF); El Nuevo Reglamento de Protección de Datos – EL DERECHO FRANCIS LEFEBVRE; El Reglament General de Protecció de Dades i la publicació de l’adequació de la Llei Orgànica (LOPD) al Reglament Europeu realitzat pel COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA (CEC); Concurs de les persones físiques: La Segona Oportunitat impartit pel COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA (CEC).

Tanmateix, assisteix regularment a les jornades organitzades per la SOCIETAT CATALANA D’ADVOCATS DE FAMÍLIA (SCAF), en les que es tracten temes d’especial rellevància en matèria de Divorcis, Separacions i Nul·litats Matrimonials.

Tot l’anterior li permet poder assessorar al client en la redacció de tot tipus de Contractes, com per exemple d’Arrendament, de Distribució, de Prestació de Serveis, etc., com també la representació del client en qualsevol Procediment Judicial i davant de la Instància corresponent.

Considera que la dedicació i l’estudi de l’assumpte, juntament amb el coneixement del client, és la base per un assessorament de qualitat. L’honestedat vers al client i la responsabilitat en el tractament de l’assumpte són els pilars sobre els que actua.

Back To Top