skip to Main Content

Responsabilitat Social Corporativa

ALMA PRO BONO

IURIS GIRONA advocats sempre ha demostrat un ferm compromís amb la responsabilitat social corporativa i, dins d’aquest àmbit, la prestació de serveis PRO BONO adquireix una dimensió especial.

Des de la constitució de la Firma, els seus Socis Fundadors tenien clar quina era l’Ànima de IURIS GIRONA advocats: la responsabilitat professional i social que assumeix tot professional del Dret. Per això, juntament amb un exercici exigent de la pràctica legal i judicial, es va fundar un programa que ha anat creixent i evolucionant de la mateixa manera que ho ha fet la Firma.

El programa Ànima Pro Bono (APB) recull les principals característiques dels serveis d’assessorament legal PRO BONO que la Firma presta de forma desinteressada a Entitats sense ànim de lucre amb fins i activitats benèfics, assistencials, culturals o educatius.

Fins la data, IURIS GIRONA advocats ha participat mitjançant un assessorament personal i jurídic en multitud de projectes i entitats de diferent índole, essent destacable la seva col·laboració recurrent amb entitats de defensa dels drets dels animals, de les persones amb dificultats i en risc d’exclusió social, així com mantenint una col·laboració estreta amb organitzacions de moviment humanitari mundial. Tot això ha generat la col·laboració en multitud de projectes de diferent índole i temàtica, entre d’altres: constitució d’entitats, modificacions d’estatuts, assessorament en matèria de contractació, assessorament recurrent en matèria mercantil, fiscal i laboral, assessorament en matèria de subvencions d’entitats públiques, assessorament integral a entitats que donen suport al emprenedoria i, com a novetat, assessorament a entitats sense ànim de lucre nacionals i internacionals en casos de defensa de drets humans.

La coordinació general del programa recau en el Comitè Pro Bono, integrat per tres (3) professionals de la Signatura que, entre les seves funcions i responsabilitats es troba aprovar nous projectes i vetllar per la qualitat dels serveis prestats a través d’uns mecanismes de garantia establerts.

En cas d’estar interessats en rebre aquest tipus d’assessorament, preguem contactin amb el Despatx, mitjançant el correu electrònic següent: info@iurisgirona.com o bé telefònicament, sol·licitant informació del programa Ànima Pro Bono.

Back To Top